تکالیف پامچال

زنگ اول

ریاضی

تدریس قرمز درسته صفحه ۱۲۵ تکلیف حل صفحه ۱۲۶ و ۲۷ کتاب ریاضی و ایستگاه تمرین جزوه

زنگ دوم

قرآن

درس آخر قرآن هفته آینده پرسش خواهد شد

زنگ سوم

پیام

تدریس درس پانزدهم پرسش کلاس

زنگ چهارم

شیمی

تدریس فصل سوم حل سوالات و تست‌ها تدریس فصل ۱۲ کلیف پرسش فصل سوم به اضافه حل تست‌ها

زنگ اول

ادبیات

درس آخر تدریس شو نکته‌های ادبی زبانی به اضافه فعالیت‌های نوشتاری را یاد بگیرید تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت امتحان شفایی از کل کتاب فارسی خواهیم داشت

زنگ دوم

ورزش

آزمون دوی ۵۴۰ متر اصلی

زنگ سوم

عربی

سوم تدریس درس ۹ حل تمرینات کتاب

زنگ چهارم

زبان

آزمون برگزار شد جلسه آینده آزمون شفایی برگزار می‌شود

زنگ اول

ریاضی

زنگ دوم

زیست

زنگ سوم

پژوهش

تایم آزاد

زنگ چهارم

فیزیک

زنگ اول

مطالعات

درس ۲۲ داده شد سوالات داده شد​

زنگ دوم

آزمایشگاه / مشاوره

زنگ سوم

تفکر

زنگ چهارم

کار و فناوری

زنگ اول

آزمون برگزار شد، برای جلسه بعد تکلیف نداریم.

زنگ دوم

املا/مطالعات

زنگ سوم

نگارش

زنگ چهارم

هنر

ادامه پروژه

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه